Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22251
Title: НМК з дисципліни "Історія та культура України"
Authors: Бурлакова, Ірина Вікторівна; Швед, Оксана Володимирівна
Сенчило, Надія Олексіївна
Issue Date: Sep-2016
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22251
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК ІКУ.rar1 Навчальна программа; 2 Робоча навчальна програма (денна форма навчання) ; 3 Робоча навчальна програма (заочна форма навчання) ; 4 Положення про рейтингову систему оціню-вання (заочна форма навчання); 5 Календарно-тематичний план; 6 Конспект лекцій/курс лекцій; 12 Тести з дисципліни/практичні ситуаційні за-дачі; 13 Модульні контрольні роботи4); 15 Затверджені екзаменаційні білети7.3 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.