Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22250
Title: Конструктивно-технологічні методи забезпечення ресурсу планера літака в зонах функціональних отворів
Authors: Семенцов, Віктор Федорович
Keywords: конструктивно-технологічний метод
функціональний отвір
дорнування
розкочування
бар'єрне обтиснення
ресурс
втомна довговічність
Issue Date: 2016
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробленню конструктивно-технологічних методів забезпечення ресурсу планера літака в зонах функціональних отворів. Виконано наукове обґрунтування методів забезпечення ресурсу планера літака в зонах функціональних отворів. Розроблено метод аналізу впливу потовщення, розкочування, дорнування, обтиску на характеристики локального НДС конструктивних елементів планера літака в зоні функціональних отворів з урахуванням історії навантаження. Для вибору параметрів конструктивно-технологічних методів оброблення елементів конструкції планера літака в зонах функціональних отворів виконані числові дослідження параметрів локального НДС конструктивних елементів у зоні отворів за допомогою системи інженерного аналізу ANSYS. Досліджено вплив величини потовщення, форми отворів, розташування отворів відносно один одного, розкочування, дорнування і бар'єрного обтиснення конструктивних елементів планера літака в зонах функціональних отворів на характеристики локального НДС. Проведено експериментальні дослідження впливу методів оброблення на втомну довговічність, які показали, що розроблені конструктивно-технологічні методи оброблення конструктивних елементів планера літака в зоні функціональних отворів розкочуванням, дорнуванням стінок отворів, бар'єрним обтисненням у вигляді лунок сегментної конфігурації дозволяють забезпечити регламентовані ресурсні характеристики конструктивних елементів планера літака в 1,3 – 6,3 рази. Розроблено технологію та засоби оснащення процесів оброблення конструктивних елементів планера літака в зонах функціональних отворів розкочуванням, дорнуванням і бар’єрним обтисненням.
Description: ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................5 Раздел 1 АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСА ПЛАНЕРА САМОЛЕТА В ЗОНАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ...........13 1.1. Общие требования к обеспечению усталостной долговечности и ресурса силовых элементов планера самолета транспортной категории ..................13 1.2. Анализ конструктивных и технологических особенностей силовых элементов планера с функциональными отверстиями ..................................26 1.3. Анализ конструктивно-технологических методов обеспечения ресурса планера самолета в зонах функциональных отверстий.................................29 1.4. Постановка цели и задач исследования............................36 Раздел 2 НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПЛАНЕРА САМОЛЕТА В ЗОНАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ...........................................38 2.1. Влияние величины одностороннего утолщения в зоне отверстия на характеристики локального НДС полосы с отверстием при ее растяжении ................................40 2.2. Влияние величины двухстороннего утолщения в зоне отверстия на характеристики локального НДС полосы с отверстием при ее растяжении ................................45 2.3. Влияние величины радиального натяга при дорновании и уровня нагружения при растяжении на характеристики локального напряженно-деформированного состояния полосы с отверстием ...........50 2.4. Влияние барьерного обжатия на характеристики локального НДС полосы с отверстием при ее растяжении ...........................58 2.5. Метод определения влияния конструктивно-технологических параметров на характеристики локального НДС пластины с отверстием при нагружении ее сдвигом..............................63 2.6. Экспериментальные исследования усталостной долговечности полосы с отверстием и системой отверстий............................75 2.7. Выводы по разделу ........................................79 Раздел 3 ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ЛОКАЛЬНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЕРА САМОЛЕТА В ЗОНАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ..............81 3.1. Влияние раскатки, дорнования и барьерного обжатия полосы в зоне функциональных отверстий на характеристики ее локального напряженно-деформированного состояния ....................................................81 3.2. Влияние раскатки, дорнования и барьерного обжатия конструктивных элементов планера самолета в зонах функциональных отверстий на характеристики локального напряженно-деформированного состояния....93 3.3. Выводы по разделу ..........................................................................................109 Раздел 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЕРА САМОЛЕТА В ЗОНАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА УСТАЛОСТНУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.....................110 4.1. Исследование влияния раскатки и дорнования на статическую прочность полосы с отверстиями.............................110 4.2. Экспериментальное исследование влияния раскатки, дорнования и барьерного обжатия на усталостную долговечность полос с тремя отверстиями................................................112 4.3. Экспериментальные исследование влияния методов обработки на усталостную долговечность конструктивно-подобных образцов стрингеров с функциональными отверстиями..........................126 4.4. Выводы по разделу .............................131 Раздел 5 ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА ОСНАЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЕРА САМОЛЕТА В ЗОНАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ............132 5.1. Технологическая точность и стабильность процессов обработки зоны функциональных отверстий.....................134 5.2. Технология обработки конструктивных элементов планера самолета в зонах функциональных отверстий методом раскатки ..............................156 5.3. Технология обработки конструктивных элементов планера самолета в зонах функциональных отверстий методом дорнования .........................157 5.4. Технология обработки конструктивных элементов планера самолета в зонах функциональных отверстий методом барьерного обжатия..........158 5.5. Сравнительная оценка эффективности методов обработки........................158 5.6. Рекомендуемые конструктивно-технологические методы обеспечения ресурса планера самолета в зонах функциональных отверстий.................164 5.7. Выводы по разделу ........................165 ВЫВОДЫ.............................167 Список использованных источников..................169
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22250
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.06Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.