Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22136
Title: Перцепція мотиву «віндіго» у романі Н.Скотта Момадея «Дім створений із світанку»
Other Titles: Перцепция мотива «виндиго» в романе Н.Скотта Момадея «Дом из рассвета сотворений»
Windigo perception in “The House Made of Dawn” by N.Scott Momaday
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Keywords: Архетип віндіго, жахливе немовля, альбінос, дух-людожер, уособлення голодної смерті, зимовий монстр
Виндиго, ужасный младенец, альбинос, дух-людоед, воплощение голодной смерти, зимний монстр
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Шляхи подолання мовних та комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: збірник наукових праць/ за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак, О.В. Ковтун. - К.: Талком, 2015. - С. 129 - 136.
Abstract: Стаття присвячена аналізу використання архетипу віндіго (духа-людожера) у творчості визначного письменника корінного походження Н.Скотта Момадея. У якості ілюстративного матеріалу обрано його перший роман «Дім створений із світанку». Архетип віндіго інтерпретується через міфологічні вірування корінних народів США
Статья посвячена анализу использования архетипа виндиго (духа-людоеда) в творчестве признаного писателя коренного происхождения Н.Скотта Момадея. В качестве иллюстративного материала избран роман «Дом из рассвета сотворенный». Архетип виндиго интерпретируется с точки зрения мифологических верований коренных народов США
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22136
ISBN: 978-617-7133-71-0
Appears in Collections:Матеріали конференцій, філософських читань, круглих столів тощо кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Перцепція мотиву.pdf191.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.