Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21678
Title: Органічна хімія: Практикум та контрольні завдання для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання напряму 0916 “Хімічна технологія та інженерія” (2 частина,)
Authors: Кустовська, Антоніна Дмитрівна
Білокопитов, Юрій Васильович
Іванов, Сергій Віталійович
Keywords: Лабораторний практикум
контрольна робота
практикум
Issue Date: 2004
Citation: Курс органічної хімії є фундаментальною теоретичною дисципліною при підготовці фахівців хімічного профілю. Для студентів заочної форми навчання основною формою організації навчального процесу є позааудиторне самостійне виконання студентами індивідуальних завдань. Це сприяє підвищенню активності студентів, формуванню і розвитку організованості і творчого мислення. Даний практикум має на меті забезпечити кожного студента індивідуальними завданнями з тем, що включені до навчальної програми та допомогти самостійно набути навички розв’язування цих завдань. Друга частина практикуму містить контрольні завдання та приклади їх розв’язування з наступних розділів навчальної програми:  Карбонільні сполуки.  Карбонові кислоти.  Сполуки, що містять азот, фосфор, сірку та кремній.  Гетеро функціональні похідні вуглеводнів та природні сполуки.  Гетероциклічні сполуки. В практикумі запропоновані задачі з питань:  Номенклатура, ізомерія.  Синтез заданих органічних сполук.  Синтез органічних сполук із заданих вихідних сполук.  Хімічні властивості органічних сполук.  Механізм хімічних реакцій.  Встановлення будови органічної сполуки, виходячи з її емпіричної формули й характерних хімічних перетворень. Більшість задач має комплексний характер, тобто в них розглядаються номенклатура, хімічні властивості та способи одержання органічних сполук певного гомологічного ряду. Розв’язування їх вимагає від студентів теоретичних і практичних4 знань матеріалу, що стосуються розглядуваних реакцій, допомагає з’ясувати генетичні та інші зв’язки між окремими класами органічних сполук
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21678
Appears in Collections:Методичні рекомендації та інші навчально-методичні матеріали кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Частина ІІ.docДаний посібник містить методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Органічна хімія”, завдання на контрольну роботу і рекомендації щодо її виконання за розділами: карбонільні сполуки, карбонові кислоти, елементорганічні сполуки, гетеро функціональні похідні вуглеводнів та природні сполуки, гетероциклічні сполуки. Посібник призначений для студентів інституту заочного та дистанційного навчання напряму 0916 “Хімічна технологія та інженерія1.76 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.