Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21651
Title: Загальна та неорганічна хімія. РНП Спеціальність: 6.091600 „Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” 6.091600 „Хімічна технологія високомолекулярних сполук” 6.091600 „Біотехнологія”
Authors: Іванов, Сергій Віталійович
Ледовських, Володимир Михайлович
Левченко, Сергій Володимирович
Keywords: Загальна хімія
Неорганічна хіія
Issue Date: 2005
Abstract: Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21651
Appears in Collections:Робочі навчальні програми (кафедра хімії)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. РП заг. та неорг. хімія.doc РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “Загальна та неорганічна хімія”272 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.