Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21280
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка)" Галузь знань: 0601 "Будівництво та архітектура" Напрям підготовки: 6.060101 "Будівництво"; Галузь знань: 0701 " Транспорт і транспортна інфраструктура"; Напрям підготовки: 6.070101 "Транспортні технології (на повітряному транспорті)", 6.060103 "Обслуговування повітряних суден".
Authors: Глушаниця, Наталія Вікторівна
Issue Date: 26-Apr-2016
Publisher: Національний Авіаційний університет Навчально-науковий Гуманітарний інститут Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики
Abstract: Навчальну програму дисципліни «Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка)» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-047-6.060101/13 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.060101 «Будівництво»; освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-047-6.070101/13 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.070101 «Транспортні технології (на повітряному транспорті»; освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-047-6.070101/13 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.070103 «Обслуговування повітряних суден» та відповідних нормативних документів
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21280
Appears in Collections:Навчальні та Робочі навчальні програми дисциплін кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики (колекція застаріла, нові роботи не приймаються)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
програми.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.