Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20992
Title: Навчально-методичний комплекс. Основи теорії управління
Other Titles: Учебно-методический комплекс.Основы теории управления
Authors: Зіатдінов, Юрій Кашафович
Василенко, Валерій Андрійович
Issue Date: 2-Feb-2014
Publisher: Національний авіаційний університет
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20992
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М1_Т_1.docКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль 1 «Структурний аналіз лінійних САУ". Тема 1.Загальні відомості про системи автоматичного управління501.5 kBMicrosoft WordView/Open
М1_Т_2.docКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль 1 «Структурний аналіз лінійних САУ". Тема 2: Динамічні ланки та їх характеристики5.44 MBMicrosoft WordView/Open
М1_Т_3.DOCКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль 1 «Структурний аналіз лінійних САУ". Тема 3: Структурний аналіз лінійних САУ285 kBMicrosoft WordView/Open
М2_Т_1.docКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль № 2 «Стійкість та якість лінійних стаціонарних САУ». Тема 1: Стійкість лінійних стаціонарних САУ3.21 MBMicrosoft WordView/Open
М2_Т_2.docКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль № 2 «Стійкість та якість лінійних стаціонарних САУ». Тема 2: Якість управління3.59 MBMicrosoft WordView/Open
М2_Т_3.docКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль № 2 «Стійкість та якість лінійних стаціонарних САУ». Тема 3: Синтез лінійних САУ 5.05 MBMicrosoft WordView/Open
М3_Т_1_МАС.docКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль № 3 "Багатовимірні та нелінійні системи автоматичного управління". Тема 1: Багатовимірні автоматичні системи2.72 MBMicrosoft WordView/Open
М3_Т_2_УстНАС.DOCКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль № 3 "Багатовимірні та нелінійні системи автоматичного управління". Тема 2: Нелінійні автоматичні системи182.5 kBMicrosoft WordView/Open
М3_Т_2_УстНАС.DOCКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль № 3 "Багатовимірні та нелінійні системи автоматичного управління". Тема 2: Нелінійні автоматичні системи.Продовження.182.5 kBMicrosoft WordView/Open
М4_Т_1_ОптСАУ.docКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль № 4 " Оптимальні систем автоматичного управління" Тема 1: Оптимальні системи автоматичного управління.230 kBMicrosoft WordView/Open
М4_Т_2_ОптОцен.DOCКонспект лекцій по дисципліні: "Основи теорії управління". Модуль № 4 " Оптимальні систем автоматичного управління" Тема 2: Оптимальне оцінювання в автоматичних системах.198 kBMicrosoft WordView/Open
Титул_КонспЛекц_ОТУ.docКонспект лекцій по дисципліні Основи теорії управління. Титул.35 kBMicrosoft WordView/Open
ККР_ОТУ_2014.docПакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Основи теорії управління»2.36 MBMicrosoft WordView/Open
НП Основи теорії управління_ЮК.docНавчальна програма навчальної дисципліни "Основи теорії управління"2.38 MBMicrosoft WordView/Open
IMG_2121.JPGСторінка 1 навчальної програми навчальної дисципліни "Основи теорії управління".2.18 MBJPEGView/Open
IMG_2122.JPGСторінка 2 навчальної програми навчальної дисципліни "Основи теорії управління".2.39 MBJPEGView/Open
14.03.140002.jpgПакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Основи теорії управління»333.79 kBJPEGView/Open
14.03.140003.jpgКомплексні контрольні роботи з дисципліни “ Основи теорії управління ”.305.17 kBJPEGView/Open
14.03.140004.jpgСписок розробників пакету комплексних контрольних робіт (ККР)294.34 kBJPEGView/Open
14.03.140005.jpgРецензія на пакет комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи теорії управління».384.43 kBJPEGView/Open
РПН_ОснТеорУпр_2011.docРобоча навчальна програма дисципліни2.68 MBMicrosoft WordView/Open
IMG_2127.JPGСторінка 1 робочої навчальної програми2.18 MBJPEGView/Open
IMG_2128.JPGСторінка 2 робочої навчальної програми2.39 MBJPEGView/Open
Домашнє завдання з дисц.ОТУ.docМетодичні вказівки до виконання домашнього завдання з дисципліни «Основи теорії управління».151 kBMicrosoft WordView/Open
Екзаменаційні білети ОТУ.rtfЕкзаменаційні білети з дисципліни “ Основи теорії управління ”.171.27 kBRTFView/Open
Екзаменаційні питання ОТУ.rtfЕкзаменаційні питання з дисципліни “ Основи теорії управління ”.6.92 kBRTFView/Open
ККР_ОТУ_2014.docСистема менеджменту якості. Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Основи теорії управління».2.36 MBMicrosoft WordView/Open
МетодВказ_КР_ОТУ.DOCМетодичні вказівки до виконання курсової роботи: модуль № 5 навчальної дисципліни «Основи теорії управління»585.5 kBMicrosoft WordView/Open
Навчальний_Курс_ОТУ.pptНавчальний курс з дисципліни "Основи теорії управління".2.25 MBMicrosoft PowerpointView/Open
Питання ОТУ-МК-1,2.rtfПитання для підготовки до модульної контрольної роботи № 1,2, з дисципліни «Основи теорії управління».9.36 kBRTFView/Open
Питання_ОТУ_МК_3.docПитання для підготовки до модульної контрольної роботи № 3 з дисципліни «Основи теорії управління».53.5 kBMicrosoft WordView/Open
Питання_ОТУ_МК_4.docПитання для підготовки до модульної контрольної роботи № 4, з дисципліни «Основи теорії управління».54.5 kBMicrosoft WordView/Open
Лабораторній практикум ОТУ.doc3.89 MBMicrosoft WordView/Open
Методичні вказівки КР_ОТУ.DOC585.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.