Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20984
Title: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
Other Titles: розділ 3, параграф 3.2
Authors: Лузік, Ельвіра Висилівнв
Issue Date: 2012
Abstract: У колективній монографії представлено результати дослідження проблеми підготовки майбутніх практичних психологів, розв’язання якої ставить якісно нові вимоги до особливостей професійної діяльності та професійного розвитку практичних психологів в процесі професійної підготовки в системі вищої технічної освіти. Обґрунтовано концепцію єдиної стратегії інноваційного розвитку практичного психолога ВТНЗ, обґрунтовано теоретичні та педологічні засади компетентнісного та особистісно-ціннісного підходів до вивчення психологічних механізмів розвитку та саморозвитку особистості майбутнього практичного психолога до професійної діяльності як особливої системної структури на основі оновленого змісту, форм, методів і засобів навчання. Адресовано керівникам та викладам ВТНЗ, аспірантам та науковцям, що розробляють питання ефективності підготовки практичних психологів в системі вищої професійної освіти.
Description: Теоретико-методологічні основи професійної підготовки практичних психологів в технічних університетах: колективна монографія/ кол.авт.; за наук.редакцією Е.В.Лузік – К. : НАУ, 2012. – 198 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20984
ISSN: Т338
Appears in Collections:Монографії кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монографія.docm43.96 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.