Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20925
Title: Технологія створення програмних продуктів
Other Titles: Технология создания программных продуктов
Authors: Райчев, Ігор Едуардович
Issue Date: 9-Jun-2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області технологій створення програмного забезпечення інформаційних систем. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять та методів створення програмного забезпечення (ПЗ) і управління його якістю на основі впровадження на етапах життєвого циклу ПЗ рекомендацій стандартів та комп’ютерізованих засобів і технологій (CASE-технологій).
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіння методами та засобами розробки складного програмного забезпечення, що входить до складу інформаційних систем (ІС); - дослідження етапів життєвого циклу програмних продуктів (ПП) і стандартів та процесів програмної інженерії; - засвоєння методів побудови архітектури та технологій проектування ПЗ; - оволодіння методами інженерії вимог та оцінювання якості ПЗ, а також технологією керування якістю програмних продуктів; - засвоєння методологій тестування, документування, супроводу та маркетингу ПП відповідно до міжнародних та національних стандартів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20925
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Техн_створ_прог_прод-3.1.8_Н.docНавчальна програма дисципліни2.41 MBMicrosoft WordView/Open
н.п.1.jpgСторінка 1 навчальної програми777.87 kBJPEGView/Open
н.п.2.jpgСторінка 2 навчальної програми1.2 MBJPEGView/Open
р.н.1.jpgСторінка 1 робочої навчальної програми792.1 kBJPEGView/Open
р.н.2.jpgСторінка 2 робочої навчальної програми1.28 MBJPEGView/Open
Техн_створ_прог_прод-3.1.8_Р.docРобоча навчальна програма дисципліни2.56 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.