Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20792
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Теорія функцій комплексної змінної"
Other Titles: РНП "Теорія функцій комплексної змінної"
Authors: Шмельова, Людмила Володимирівна
Keywords: Комплексна змінна*
ряд Лорана*
Формула Ньютона-Лейбниця*
Аналітична функція*
ряд Тейлора*
Теорія лишків*
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: ЗМІСТ 1.Вступ ......................................................................................................... 4 2. Зміст навчальної дисципліни ...................................................................... 4 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................................. 4 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять………… 5 2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика та обсяг ………………………………….. 5 2.2.2 Індивідуальна робота................................................................................. 6 2.2.3 Самостійна робота студента, її зміст та обсяг.......................................... 6 2.2.3.1. Домашнє завдання…………………………………………………….. 7 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ....................................... 7 3.1. Список рекомендованих джерел.................................................................. 7 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання…....................... 8 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь … 8
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20792
Appears in Collections:Робочі навчальні програми кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RNP_Teoriya_funktsiy_komplexnoyi_zminnoyi_2016.docРобоча навчальна програма2.5 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.