Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20782
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Молекулярна фізика"
Other Titles: РНП "Молекулярна фізика"
Authors: Фіалко, Наталія Михайлівна
Keywords: Молекулярна фізика
Кінетика
Термодинаміка
Принципи термодинаміки
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: ЗМІСТ 1.Вступ ......................................................................................................... 4 2. Зміст навчальної дисципліни ..................................... 4 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ................................. 4 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 5 2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика та обсяг …. 5 2.2.2 Практичні заняття, їх тематика та обсяг................................ 8 2.2.3 Самостійна робота студента, її зміст та обсяг...................... 9 2.2.3.1. Домашнє завдання…………………………………………………. 10 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ............................ 10 3.1. Список рекомендованих джерел............................................. 10 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання…....... 11 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ….... 12
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20782
Appears in Collections:Робочі навчальні програми кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RNP_Molekulyarna_fizika_2016.docРобоча навчальна програма2.58 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.