Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20780
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Наноструктури та нанотехнології"
Other Titles: РНП "Наноструктури та нанотехнології"
Authors: Нищенко, Михайло Маркович
Keywords: Наноструктури*
Нанотехнології*
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: ЗМІСТ Вступ .................................................................................................... 4 2. Зміст навчальної дисципліни ....................................................... 4 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ....................................... 4 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять .... 5 2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .............................................. 5 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг........................................ 7 2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…. ............................ 8 2.2.3.1 Домашнє завдання………………………………………………….. 8 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................... 9 3.1. Список рекомендованих джерел........................................................ 9 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання ................. 9 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ………………………………………………………………… 10
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20780
Appears in Collections:Робочі навчальні програми кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RNP_Nanostrukturi_ta_nanotekhnologiyi.docРобоча навчальна програма2.59 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.