Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20733
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Механіка"
Other Titles: РНП «Механіка»
Authors: Білоус, Оксана Іванівна
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: ЗМІСТ Вступ .................................................................................................................. 4 2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................... 4 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ..................................................... 4 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять…………... 5 2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика та обсяг ……………………………………. 5 2.2.2 Практичні заняття, їх тематика та обсяг.................................................. 7 2.2.3 Самостійна робота студента, її зміст та обсяг............................................. 9 2.2.3.1. Домашні завдання………………………………………………………. 9 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................... 10 3.1. Список рекомендованих джерел..................................................................... 10 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методич- них матеріалів до технічних засобів навчання…………………….............11 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ….... 11
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20733
Appears in Collections:Робочі навчальні програми кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RNP_Mekhanika_2015.docРобоча навчальна програма2.59 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.