Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20717
Title: Основи теорії інформаційних систем
Other Titles: Основы теории информационных систем
Authors: Харченко, Олександр Григорович
Райчев, Ігор Едуардович
Issue Date: 24-Nov-2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань і вмінь необхідних фахівцю при проектуванні, реалізації та експлуатації інформаційних систем (ІС) та їх компонентів. Метою викладання дисципліни є подання основних понять, методів та техно-логій аналізу, моделювання, проектування і реалізації ІС та їх компонентів на ос-нові впровадження комп’ютерізованих засобів і технологій.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіння методами та технологіями моделювання функціональної області впровадження ІС; - освоєння методів розробки вимог до ІС у відповідності зі стандартами та нормативними документами; - оволодіння методами та засобами структурного, процесного та об'єктно-орієнтованого проектування (ООП) інформаційних систем; - оволодіння методами проектування моделей реалізації ІС за допомогою ви-користання новітніх CASE-технологій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20717
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основ_теор_інф_сист-5.2.2_Н.docНавчальна програма дисципліни2.42 MBMicrosoft WordView/Open
SCAN0112 н.п.1.jpgСторінка 1 навчальної програми809.13 kBJPEGView/Open
SCAN0113 н.п.2.jpgСторінка 2 навчальної програми1.08 MBJPEGView/Open
Основ_теор_інф_сист-5.2.2_Р.docРобоча навчальна програма дисципліни2.64 MBMicrosoft WordView/Open
SCAN0114 р.н.1.jpgСторінка 1 робочої навчальної програми752.48 kBJPEGView/Open
SCAN0115 р.н.2.jpgСторінка 2 робочої навчальної програми1.15 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.