Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20713
Title: Основи наукових досліджень
Other Titles: Основы научных исследований
Authors: Воронін, Альберт Миколайович
Issue Date: 30-Nov-2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області інформаційних управляючих систем та технологій. Основна мета дисципліни “Основи наукових досліджень” – навчити студентів творчо підходити до розв’язання задач, що постають перед спеціалістами цивільної авіації тепер і в майбутньому, умінню знаходити найбільш раціональні технічні, технологічні та організаційні рішення, добре орієнтуватися в доборі наукової інформації.
Description: Завдання вивчення навчальної дисципліни - освоїти методологію наукових досліджень; - уміти відбирати й аналізувати необхідну інформацію з теми наукового дослідження; - уміти планувати і проводити експеримент, підбирати і користатися технічними засобами виміру; - вміти обробляти результати вимірів і оцінювати погрішності; - вміти аналізувати результати і формулювати висновки наукового дослідження; - мати загальні зведення про науку, структуру наукових установ і наукових кадрів нашої країни.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20713
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОсновНаукДосл_12-2.1.4_Н.docНавчальна програма дисципліни2.36 MBMicrosoft WordView/Open
IMG_2210 н.п.1.jpgСторінка 1 навчальної програми2.45 MBJPEGView/Open
IMG_2212 н.п.2.jpgСторінка 2 навчальної програми2.49 MBJPEGView/Open
Осн наук досл_Р.docРобоча навчальна програма дисципліни439 kBMicrosoft WordView/Open
IMG_2081 р.н.1.jpgСторінка 1 робочої навчальної програми2.53 MBJPEGView/Open
IMG_2082 р.н.2.jpgСторінка 2 робочої навчальної програми2.74 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.