Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20433
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Фізико-хімічні методи"
Other Titles: НП "Фізико-хімічні методи"
Authors: Репецький, Станіслав Петрович
Keywords: Фізико-хімічний*
Метод*
Кластерні
Зонні
Наближення Хартрі-Фока
Теорія функціонала електронної густини
Рівняння Кона-Шема
Флуктуації зарядової густини
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» з прикладної фізики і є базовою для вивчення фізичних дисциплін, які потребують поєднання математичних знань з фізичним способом мислення. Метою викладання дисципліни є ознайомлення з фізичними та хімічними методами дослідження енергетичного спектру та властивостей матеріалів для сучасних технологій. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: – формування у студентів фізичного мислення на основі відповідних понять про методи дослідження властивостей матеріалів; – оволодіння методами опису електронних і коливних спектрів та властивостей кластерів, впорядкованих і невпорядкованих кристалів; – формування у студентів навичок роботи з сучасними пакетами програм для розрахунку енергетичного спектру та властивостей матеріалів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20433
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiziko-khimichni_metodi.docНавчальна програма2.99 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.