Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20156
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Енергозберігаючі технології: джерела, перетворювачі і акумулятори енергії "
Other Titles: НП ""Енергозберігаючі технології: джерела, перетворювачі і акумулятори енергії "
Authors: Рєзцов, Віктор Федорович
Keywords: Енергозберігаючі технології
Джерела енергії
Енергопостачання
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Енергозберігаючі технології: джерела, перетворювачі і акумулятори енергії» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна формує фізичні уявлення про джерела енергії та належить до циклу дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та освітнього ступеня «Магістр». Метою викладання дисципліни є формування у студентів фізичних уявлення про нетрадиційні та відновлювані джерела енергії. можливості їх використання в побуті людини та на рівні держави. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  оволодіння термінологією та основними поняттями дисципліни;  дослідження умов отримання енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел;  дослідження кількісних та якісних характеристик кожного з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та можливості їх комплексного поєднання;  оволодіння методами та засобами перетворення енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел у формі придатній для споживання;  оволодіння методами підвищення ефективності енергетичного обладнання за рахунок застосування акумуляторів енергії  оволодіння методами підвищення ефективності обладнання на основі енергетичних відновлюваних джерел енергії за рахунок комплексного їх використання;  оволодіння методами оцінки еколого-енергетичних показників нетрадиційної та відновлюваної енергетики;  дослідження заходів стимулювання розвитку показників нетрадиційної та відновлюваної енергетики при комплексному освоєнні енергозберігаючих технологій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20156
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Energozberigayuchi_tekhnologiyi.docНавчальна програма3.01 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.