Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20124
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Молекулярна фізика"
Other Titles: НП "Молекулярна фізика"
Authors: Фіалко, Наталія Михайлівна
Keywords: Молекулярна фізика
Термодинаміка*
Принципи термодинаміки
Кінетика*
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Молекулярна фізика» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015 р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є одним з розділів базового курсу загальної фізики, що лежить в основі вивчення всіх природничих наук та спрямована на підготовку студента, який спеціалізується за напрямком 6.040204 «Прикладна фізика». Метою викладання дисципліни є вивчення принципів термодинаміки та їх застосування для опису явищ, а також знайомство з основними експериментальними фактами, що лежать в основі цієї дисципліни. Вивчення курсу є необхідним етапом загальної фізичної освіти і закладає базу для подальшої спеціалізації. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - навчити студентів володіти принципами термодинаміки, - вільно орієнтуватися в основних фізичних явищах, пов'язаних із проявами молекулярної структури речовини, на якісному й кількісному рівні; - знати основні закони та теореми термодинаміки, - мати уявлення про експериментальні засади, на яких базується термодинаміка, та про основні застосування термодинаміки та молекулярної фізики.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20124
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NP_Molekulyarna_fizika_2016 (1).docНавчальна програма2.98 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.