Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20122
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Механіка"
Other Titles: НП "Механіка"
Authors: Білоус, Оксана Іванівна
Keywords: Механіка
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Механіка» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є базовою для вивчення і засвоєння фундаментальних знань з фізики, оволодіння основними поняттями, принципами і підходами до розуміння сутності фізичних процесів. Ці навички необхідні для формулювання як загальних, так і конкретних фізичних моделей та розробки методів дослідження фізичних явищ, що є необхідним моментом формування фахівця в області прикладної фізики. Метою викладання дисципліни є отримання базових знань з механіки та ознайомлення з основними поняттями, означеннями, задачами класичної механіки й елементарної теорії відносності, а також методами і підходами до розв’язання задач. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - оволодіння теоретичними основами кінематики, спеціальної теорії відносності, динаміки матеріальної частки і системи матеріальних часток, динаміки твердого тіла і теорії коливань; - засвоєння таких понять як робота, потенціальна і кінетична енергія, а також законів перетворення енергії; - оволодіння навичками практичного використання засвоєних знань, методів і підходів до розв’язання елементарних задач механіки і спеціальної теорії відносності; - побудова цілісної уяви про структуру фізичної теорії і понятійний апарат, який при цьому використовується.
Description: Навчальна програма
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20122
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NP_Mekhanika_2015 (1).docНавчальна програма2.35 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.