Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20107
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни "Обчислювальна техніка"
Other Titles: НП "Обчислювальна техніка"
Authors: Запорожець, Артур Олександрович
Keywords: Обчислювальна техніка
MS DOS
MS EXCEL
MS WORD
POWER POINT
SCILAB
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015 р. №37/роз. Дана навчальна дисципліна є необхідним етапом загальної комп’ютерної освіти, що закладає основу для самостійної роботи в області використання програмних засобів для рішення різноманітних фізичних задач. Метою викладання дисципліни є: оволодіння принципами роботи і використання комп’ютерної техніки, орієнтація в глобальних комп’ютерних мережах, робота з відомими програмними засобами для рішення фізичних задач. Завданням вивчення навчальної дисципліни є: - вміти використовувати популярні пакети для обробки інформації та підготовки наукового матеріалу; - навчити основам роботи з найпоширенішими прикладними програмами, призначеними для роботи у мережах; - ознайомити з математичною обробкою даних.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20107
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри теоретичної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NP_Obchislyuvalna_tekhnika_2015.docНавчальна програма2.36 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.