Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20075
Title: Постреволюційний стан релігійної свідомості українського соціуму: меланж-ефект в очікуванні біфуркації
Authors: Настояща, Катерина Василівна
Keywords: релігійна свідомість, ціннісний вектор, культурна традиція, креативна складова, консервативна складова, марокультурні моделі.
Issue Date: 2015
Publisher: Грані
Citation: Настояща К. В. Постреволюційний стан релігійної свідомості українського соціуму: меланж-ефект в очікуванні біфуркації // Грані. - 2015. - № 1. - С. 94-99.
Abstract: У статті автор, аналізує наявну динаміку релігійної свідомості українського соціуму крізь призму її основних маркерів – ціннісних конфігурацій. Так, він ґрунтовно доводить, що унікальністю української «революційної» конфігурації ціннісної сфери стало те, що основою актуалізованих під час Революції Гідності цінностей Самостійності і Ризику-Новизни залишалась Традиція, яка переважно базується на слідуванні цінностям традиційного світогляду, тобто значимої ролі церкви і особистісної віри . В цьому принципова відмінність «революційної» конфігурації цінностей Майдану від тотожних зразків західно- європейських країн, на які орієнтується сучасний українській соціум, і де Традиція все більше втра- чає значення, а релігійна потреба заміщується ідеологією громадянської відповідальності, екологічної свідомості, соціальної активності. Для розуміння і пояснення різноспрямованих тенденцій у релігійній свідомості і віддзеркалюючої її ціннісної сфери, автор залучає концепт культурної традиції і відстоює по- зицію, що заявлений концепт може поставати адекватним інструментом соціокультурного аналізу цін- нісних конфігурацій і їх динаміки, в умовах зокрема вітчизняних постреволюційних соціокультурних реалій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20075
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політичних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grani_2015_1_19.pdfОсновна стаття816.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools