Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19941
Title: Особливості функціонування соціального інституту освіти в інформаційному суспільстві : соціально-філософський аналіз
Authors: Литовченко, Ірина Василівна
Keywords: освіта, соціальний інститут, трансформація, інформаційне суспільство, інформаційні технології, інформатизація освіти.
Issue Date: 2016
Publisher: Грані
Citation: Литовченко І.В. Особливості функціонування соціального інституту освіти в інформаційному суспільстві : соціально-філософський аналіз / І. В. Литовченко // Грані. – 2016. – № 2 (130). – С. 121-125.
Abstract: Стаття присвячена вивченню особливостей соціального інституту освіти в інформаційному суспільстві. Показано, що становлення і розвиток інформаційного суспільства, яке базується на інформації, знаннях та інноваційних технологіях як основних соціально-культурних цінностях, потребує якісного підвищення людського інтелектуального потенціалу, і тим самим обумовлює її важливість у суспільному розвитку. Автор статті відзначає, що трансформація освіти як соціального інституту в Україні відповідно вимогам інформаційного суспільства передбачає процеси інформатизації освіти, головним завданням якої є створення єдиного інформаційно-освітнього середовища. Процеси інформатизації освіти сприяють реалізації таких важливих її завдань, як формування й розвиток компетентності, світогляду, творчого мислення тощо. Показано, що сучасні інформаційні технології є основою процесу інформатизації освіти, реалізація якого передбачає: підвищення ефективності навчального процесу на основі його індивідуалізації та інтенсифікації, покращення якості навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації, досягнення необхідного рівня професіоналізму в оволодінні засобами інформаційно-комунікаційних технологій, інтеграцію різноманітних видів діяльності в межах єдиної методології, що ґрунтується на використанні інформаційних технологій, підготовку всіх учасників навчального процесу до умов життєдіяльності в інформаційному суспільстві тощо.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19941
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools