Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19802
Title: Математичні методи оптимізації
Other Titles: Математические методы оптимизации
Authors: Моржов, Володимир Іванович
Issue Date: 9-Nov-2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є теоретичною та практичною основою, яка дає необхідні знання та навички для формування профілю фахівця в галузі комп'ютерних інформаційних систем та технологій. Нарівні з іншими дисциплінами учбового плану вона забезпечує підготовку фахівців для проектної та дослідницької діяльності в різних галузях промисловості, де застосовуються методи математичної оптимізації складних технічних систем і фізичних процесів. Основною метою викладання дисципліни є надання студентам необхідної сукупності теоретичних знань та практичних навичок що до сучасних наукових концепцій, математичних методів та комп’ютеризованих технологій по оптимізації характеристик та параметрів складних технічних систем, а також фізичних процесів, які мають місце в різних галузях народного господарства нашої країни. Розробка математичної моделі складної технічної системи або фізичного процесу та проведення на її базі дослідження з метою оптимізації параметрів і характеристик цих об’єктів, потребує від фахівця глибокого розуміння математичних методів і принципів оптимізації із застосуванням комп’ютеризованих моделей, а також знань з апаратних та програмних засобів цифрової обчислювальної техніки, а також з методів обробки результатів експериментів по оптимізації складної технічної системи або фізичного процесу. Все це є реалізацією мети викладання вищевказаної дисципліни.
Description: Основним завданням дисципліни є надання можливості студентам опанувати необхідні знання та навички з математичних методів та конкретним принципам комп’ютеризованої технології оптимізації характеристик і параметрів складних технічних систем, які розробляються або експлуатуються у виробничих умовах. Ці знання студенти набувають під час прослуховування лекцій, виконання лабораторних робіт, домашніх завдань, а також при самостійному вивченні окремих розділів дисципліни. Завданням вивчення дисципліни слід вважати: - оволодіння різними математичними методами пошуку оптимальних значень параметрів і характеристик складної технічної системи або фізичного процесу ; - оволодіння методами комп’ютеризованої технології проведення оптимізації параметрів і характеристик складної технічної системи або фізичного процесу на базі їх моделей; - обґрунтування та дослідження алгоритмів оптимізації законів управління технічної системи; - дослідження алгоритмів оптимізації параметрів і характеристик системи або процесу у реальному масштабі часу; - оволодіння методами та технологією побудови оптимальних математичних моделей системи або фізичного процесу; - оволодіння методами порівняльної оцінки різних математичних методів оптимізації складних технічних систем або процесів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19802
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МатМетОптим-12-2.1.3_Н.docНавчальна програма дисципліни2.42 MBMicrosoft WordView/Open
IMG_2194 н.п.1.jpgСторінка 1 навчальної програми2.3 MBJPEGView/Open
IMG_2195 н.п.2.jpgСторінка 2 навчальної програми2.7 MBJPEGView/Open
Мат_методи_оптим 12.2.1.3_Р.docРобоча навчальна програма дисципліни571 kBMicrosoft WordView/Open
IMG_2198 р.н.1.jpgСторінка 1 робочої навчальної програми2.33 MBJPEGView/Open
IMG_2199 р.н.2.jpgСторінка 2 робочої навчальної програми2.57 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.