Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19757
Title: Трансформація масової культури в умовах інформатизації
Authors: Литовченко, Ірина Василівна
Іванова, Юлія Сергіївна
Keywords: масова культура, інформатизація, засоби масової комунікації, інформація, трансформація, масове виробництво.
Issue Date: 2014
Publisher: Грані
Abstract: У статті розглянуто питання особливостей трансформаційних змін масової культури в умовах інформатизації суспільства. Показано, що сьогодні масова культура характеризується перехідним станом, піддаючись трансформації під впливом сучасних процесів культурного розвитку; відбуваються зміни ціннісного змісту масової культури. Проаналізовано зв'язок між розвитком і змінами сучасної масової культури з мас-медіа. Зміни останніх років, що пов’язані з розвитком засобів масової комунікації, зокрема глобальної мережі Інтернет, безпосередньо торкнулися динаміки форм, видів та функцій масової культури. Автори статті відзначають важливу роль інформації, що передається засобами масової комунікації, які задають стандарти її сприйняття. Показано важливість дослідження масової культури як соціального феномену, що пояснюється стрімкими змінами, які відбуваються в структурі самої масової культури та її новими проявами в умовах інформаційного суспільства. В умовах інформатизації суспільства стає можливим швидкий, зручний доступ до різних «продуктів» масової культури. З`являються нові унікальні технічні засоби, що відкривають індивіду можливості знайомства з творами мистецтва, традиціями, цінностями інших культур, перебувати у постійній міжкультурній взаємодій, не зважаючи на просторові та часові межі.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19757
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Литовченко Іванової.docxСтаття34.91 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools