Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19630
Title: Використання методу аналогій в процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
Other Titles: Использование метода аналогий в процессе подготовки к внешнему независимому оцениванию
Authors: Свентицька, Валентина Андріївна
Свентитская, Валентина Андреевна
Keywords: Аналогія, метод аналогії, метод паралельного викладу, підготовка до вступу у ВНЗ.
Аналогия, метод аналогии, метод параллельного изложения, подготовка к поступлению в ВУЗ.
Issue Date: 25-Mar-2013
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Використання методу аналогій в процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / В. А. Свентицька // Зміст та специфіка сучасного науково-методичного забезпечення вступу у ВНЗ : VIII Міжрегіонал. семінар, 26 квіт. 2013 р., м. Київ, НАУ : матер. семінару. – К. : Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ–друк», 2013. – С. 147–155.
Abstract: У статті розглядається метод аналогії, за допомогою якого пізнавальна діяльність слухача спрямовується на досягнення необхідних дидактичних цілей: набуття нової інформації, конкретизації матеріалу, що вивчається, узагальнення та систематизації набутих знань, їх закріплення.
В статье рассматривается метод аналогии, при помощи которого познавательная деятельность слушателя направляется на достижение необходимых дидактических целей: получения новой информации, конкретизации изучаемого материала, обобщения и систематизации приобретенных знаний, их закрепление.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19630
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.