Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19595
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Комп‘ютерні мережі"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Компьютерные сети"
Authors: Савченко, Аліна Станіславівна
Issue Date: 18-May-2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є однією з основних дисциплін, що забезпечують можливість набуття теоретичних і практичних знань на рівні спеціалізації по даному напрямку як для роботи на виробництві, так і для подальшої участі у наукових дослідженнях. Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань і практичних навичок для розробки проектних рішень при створенні локальних і корпоративних мереж комп'ютерів.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - навчання студентів концептуальним основам створення розподілених інформаційних систем; - вивчення архітектурних особливостей і структурних організацій сучасних мереж комп'ютерів; - оволодіння навичками практичних прийомів установки і реалізації конкретних мережних технологій; - оволодіння та аналіз методів і засобів системної інтеграції різних мережних технологій у рамках корпоративних мереж комп'ютерів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19595
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nav_Program_KM_2011.docНавчальна програма дисципліни2.39 MBMicrosoft WordView/Open
Rob_Program_KM_2011.docРобоча навчальна програма дисципліни2.6 MBMicrosoft WordView/Open
IMG_2117 н.п.1.jpgСторінка 1 навчальної програми2.31 MBJPEGView/Open
IMG_2118 н.п.2.jpgСторінка 2 навчальної програми2.67 MBJPEGView/Open
IMG_2125 р.н.1.jpgСторінка 1 робочої навчальної програми2.55 MBJPEGView/Open
IMG_2126 р.н.2.jpgСторінка 2 робочої навчальної програми2.95 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.