Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19411
Title: Адміністративно-правовий захист авторських прав
Authors: Троцюк, Ніна Валеріївна
Keywords: авторські права
адміністративно-правовий захист авторських прав
Issue Date: 22-Apr-2016
Publisher: : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Троцюк Ніна Валеріївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2016. — 238 с.
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню науково-практичного завдання, що стосується формування нових підходів до адміністративно-правового захисту авторських прав. Здійснено аналіз наукових поглядів щодо сутності та змісту адміністративно-правового захисту авторських прав, досліджено становлення та сучасний стан правового регулювання адміністративно-правового захисту авторських прав, визначено поняття та принципи адміністративно-правового захисту авторських прав. Адміністративно-правовий захист авторських прав визначено як систему передбачених нормами адміністративного права засобів, способів, притаманних адміністративній юрисдикції з метою визнання, поновлення прав, недопущення порушень та притягнення винних у порушенні цих прав до відповідальності. Загальними принципами адміністративного права, на яких ґрунтується адміністративно-правовий захист авторських прав, є: верховенство права, демократизм, законність, гласність, відповідальність, самостійність. Доведено, що важливими особливостями адміністративно-правового захисту авторських прав є його здійснення уповноваженими посадовими особами засобами адміністративної юрисдикції та розгалуженість нормативно-правових актів, якими регламентовано правозахисну діяльність. Розкрито зміст авторських прав як об’єкта адміністративно-правового захисту, здійснено характеристику системи суб’єктів адміністративно-правового захисту, а також проаналізовано адміністративно-правові засоби захисту авторських прав. Досліджено міжнародно-правовий досвід захисту авторських прав, окреслено напрями удосконалення адміністративно-правового захисту авторських прав в Україні. На основі нормативного матеріалу та аналізу наукових джерел сформульовано конкретні пропозиції щодо адміністративної відповідальності за порушення авторських прав із внесенням відповідних змін у Кодекс України про адміністративні правопорушення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19411
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дисертація_Троцюк Н.В..pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.