Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19407
Title: Основи теорії управління
Other Titles: Основы теории управления
Authors: Зіатдінов, Юрій Кашафович
Василенко, Валерій Андрійович
Issue Date: 1-Jun-2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - формування знань з питань теоретичних основ та принципів побудови автоматичних систем та комплексів різних класів; - оволодіння засобами математичного опису модулів елементів автоматичних систем, статичних та динамічних процесів в них; - оволодіння методами аналізу стійкості та якості процесів управління та методами корекції динамічних властивостей систем автоматичного управління (САУ); - оволодіння методами аналізу та синтезу автоматичних систем і комплексів різних класів.
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області інформаційних управляючих систем та технологій. Метою викладання дисципліни є розкриття основ побудови та функціонування різних автоматичних систем і комплексів та набуття практичних навичок рішення задач з їх аналізу та синтезу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19407
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи теор управ_Н.docНавчальна програма дисципліни2.38 MBMicrosoft WordView/Open
IMG_2121 н.п.1.jpgСторінка 1 навчальної програми2.31 MBJPEGView/Open
IMG_2122 н.п.2.jpgСторінка 2 навчальної програми2.52 MBJPEGView/Open
ОснТеорУпр_Р.docРобоча навчальна програма дисципліни2.68 MBMicrosoft WordView/Open
IMG_2127 р.н.1.jpgСторінка 1 робочої навчальної програми2.31 MBJPEGView/Open
IMG_2128 р.н.2.jpgСторінка 2 робочої навчальної програми2.53 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.