Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19402
Title: Адміністративно-правове регулювання протидії насильству в сім’ї
Authors: Горбова, Ганна Олександрівна
Keywords: насильство в сім’ї
публічна адміністрація
Issue Date: 22-Apr-2016
Publisher: : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Горбова Ганна Олександрівна; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». — К., 2016. — 239 с.
Abstract: Дисертація присвячена розкриттю засад адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї. Визначено, що протидія насильству в сім’ї як об’єкт адміністративно-правового регулювання - це комплекс заходів впливу, здійснюваний суб’єктами публічної адміністрації, на яких покладається обов’язок виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню насильства в сім’ї, профілактики насильства в сім’ї, попередження, запобігання, припинення насильства, ліквідації наслідків насильства в сім’ї та притягнення винних осіб до відповідальності, що забезпечується на основі норм адміністративного права, спрямованих на регулювання суспільних відносини з метою забезпечення конституційних прав та законних інтересів людини і громадянина. Встановлено, що система суб’єктів публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї включає в себе чотири групи суб’єктів: 1) загальної компетенції; 2) галузевої компетенції; 3) функціональної компетенції; 4) суб’єкти, які можуть приймати участь у протидії насильству в сім’ї. Визначено систему принципів адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї як сукупність основних, вихідних положень та керівних ідей діяльності органів публічної адміністрації. Досліджено елементи механізму адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї. Визначено особливості зарубіжного досвіду та запроновано ряд змін стосовно адміністративних процедур у сфері адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї. Запропоновано низку змін і доповнень до законодавства України
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19402
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Д_2016_120007_ГорбоваГО.doc1.17 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.