Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19227
Title: РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Authors: Ісхакова, Наталія Гаріївна
Бондар, Людмила Вікторівна
Keywords: рефлексія, навчальна діяльність, суб’єкт навчальної діяльності, самоконтроль, самооцінка, самостійність, ініціативність
Issue Date: 2015
Publisher: Вісник Національного авіаційного університету. Збірник наукових праць
Series/Report no.: Педагогіка. Психологія.;№1(6)
Abstract: Стаття присвячена аналізу результатів експериментального дослідження рівня розвитку рефлексивності студентів першого курсу як основного компоненту структури навчальної діяльності. Розкрито особливості та значення рефлексії у самостійній навчальній діяльності студентів. У роботі звернено увагу на те, що рефлексивні процеси мають бути постійно присутніми у навчальній діяльності тих, хто навчається. Тому рефлексивні уміння необхідно цілеспрямовано у них формувати. Рефлексія відіграє значну роль у розвиткові особистості: вона дає уявлення, знання про цілі, зміст, форми, способи, засоби своєї діяльності, дозволяє критично поставитись до себе та своєї діяльності у минулому, теперішньому та майбутньому, робить людину суб’єктом своєї діяльності. На основі отриманих даних емпіричного дослідження був сформульований висновок про те, що необхідно застосовувати у навчальному процесі першокурсників форми навчальної рефлексії: усне обговорення, письмове анкетування, графічна фіксація шляхів розв’язання нових навчальних завдань.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19227
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools