Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18913
Title: Оцінка збалансованості потенціалу розвитку підприємства
Other Titles: EVALUATION OF THE BALANCE POTENTIAL OF ENTERPRISE
Authors: Касьянова, Наталія Віталіївна
Keywords: збалансованість
balance
Issue Date: 2014
Publisher: ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Citation: Моделі управління в ринковій економіці: Зб. наук. пр.; Донецький нац. ун-т. – Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2014. – Спец. вип. – С. 62-73
Abstract: Основною конструктивною перевагою підприємства, що прагне посилити свої позиції на ринку, є його потенціал. Збалансований розвиток підприємства повинен спиратися на резе-рви та компетенції, які потрібні для економічного маневру. Наявність запасу необхідних ре-сурсів локалізує збої виробництва, не дає їм поширюватися на інші підсистеми, блокує мож-ливі диспропорції та зміцнює стійкість економічної системи. Існує багато методів розвитку потенціалу підприємства, але доцільним вважається використання лише тих із них, які до-зволяють максимально використати наявні можливості та компетенції, впровадження ефек-тивної системи розвитку підприємства. Вибір методів має бути обґрунтованим та базуватися на певних показниках, які відображають збалансованість якісних та кількісних складових потенціалу. В зв’язку с цим метою дослідження є формування економіко-математичного апарату щодо оцінки збалансованості потенціалу промислового підприємства за рахунок кількісної та якісної оптимізації його складових елементів. Запропонована методика включає етапи: оцінки складових потенціалу підприємства; кількісне визначення цільових орієнтирів розвитку підприємства; побудову матриці балан-сування на основі використання відкритої моделі Леонтьєва; визначення критичних місць незбалансованості потенціалу; розробку управлінських заходів щодо якісної та кількісної оптимізації потенціалу розвитку промислового підприємства.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18913
ISSN: 2311-1070
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДПИ 2014_2.pdf170.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.