Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18906
Title: ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ВАРТІСНОГО ПІДХОДУ
Other Titles: MANAGEMENT OF MACHINERY MANUFACTURE BASED ON COST APPROACH
Authors: Касьянова, Наталія Віталіївна
Keywords: управління
management
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Донбаська державна машинобудівна академія
Citation: -Краматорськ : ДДМА, 2015. – № 2 (35). – С. 68-74
Abstract: Метою наукового дослідження є розгляд причин, за якими традиційна система аналізу не задовольняє потребам сучасного управління підприємством, обґрунтування доцільності використання вартісного управління, побудова моделі контролю ефективності управління на основі вартісного підходу. Визначено сутність, переваги та недоліки вартісного підходу у порівнянні з традиційними методиками управління підприємством. Доведено, що реалізація системи управління вартістю підприємства припускає, що метою і одночасно критерієм ефективності діяльності підприємства є максимізація ринкової вартості його власного капіталу. Проведено аналіз економічної доданої вартості крупного машинобудівного підприємства, що дозволило визначити основні етапи управління підприємством на основі вартісного підходу, які дають можливість забезпечити інтеграцію системи управління вартістю з системою бюджетування, фінансового аналізу, бухгалтерського та управлінського обліку. Побудова замкнутого контуру управління вартістю підприємства дозволить більш обґрунтовано приймати управлінські рішення
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18906
ISSN: 1993-8322
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
краматорск15.pdf193.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.