Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18753
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни Землевпорядна експертиза
Authors: Самойленко, Людмила Веніамінівна
Keywords: Землевпорядна експертиза
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця в області землеустрою та кадастру. Вивчення землевпорядної експертизи дає змогу майбутнім фахівцям не лише накопичувати суму необхідних знань, а й використовувати їх як інформаційну базу для ефективного виконання роботи у галузі розробки землевпорядної документації та контролю над її якістю для ведення землеустрою та державного земельного кадастру, виконання нормативної та експертної оцінок земельних ділянок в умовах розвитку ринку землі.
Description: Мета викладання дисципліни – надати студентам необхідний обсяг знань в галузі землевпорядної експертизи, зокрема висвітлити законодавчо-нормативні засади порядку проведення експертизи землевпорядної документації, питання виконання необхідних вимог до створення землевпорядної документації для подальшої державної реєстрації земельних ділянок та прав на них, що дозволить організувати комплексну оцінку об’єктів землевпорядної документації; • перевірити відповідність проектної землевпорядної документації вимогам земельного законодавства; • підвищити якість розробки землевпорядної документації; • впровадити передові методи проектування та досягнення науково-технічного прогресу; регулювання плати за землю; • підвищити науково-технічний та професійний рівень виконавців державної експертизи землевпорядної документації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18753
Appears in Collections:Навчальні та робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП ЗЕ.pdf272.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.