Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18750
Title: Навчальна програма навчальної дисципліни ГІС-аналіз і прикладна геостатика в управлінні територіями
Authors: Путренко, Віктор Валентинович
Keywords: ГІС
ГІС-аналіз
прикладна геостатика
управління теритріями
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є однією з дисциплін самостійного вибору ВНЗ підготовки спеціалістів і магістрів у галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій», напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр».
Description: Метою вивчення дисципліни є формування знань про використання методів та методик обробки просторової інформації за допомогою інструментарію ГІС-аналізу та прикладної геостатистики для управління територіальним розвитком на основі науково-обґрунтованих рішень, які містять аналіз місцеположення об'єктів, дистанційний аналіз, класифікацію, картографічне накладання, аналіз поверхонь, просторове моделювання в ГІС.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18750
Appears in Collections:Навчальні та робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_ГIС-аналiз 27.11.2015..pdf191.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.