Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18571
Title: Організація баз даних і знань
Authors: Халімон, Наталія Федорівна
Khalimon N.F.
Халимон, Наталия Федоровна
Keywords: база даних
база знань
моделі баз даних
системи керування базами даних
реляційна модель
об'єктно-реляційна модель
моделі знань
правила
продукції
фрейми
модуль логічного висновку
database
knowledge base
database models
database management systems
relational model
object relational model
knowledge models
rules
productions
frames
logical output
база данных
база знаний
модели баз данных
системы управления базами данных
реляционная модель
объектно-реляционная модель
модели знаний
правила
продукции
фреймы
модуль логического вывода
Issue Date: May-2011
Abstract: Анотація дисципліни «Організація баз даних і знань». Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій в одній з найактуальніших галузей інформаційних технологій організації баз даних, набуття студентами теоретичних та практичних знань з розробки та експлуатації електронних мультимедійних видань, ознайомлення з основними моделями даних для створення мультимедійних систем різноманітного призначення.
Abstract of discipline "Organization of databases and knowledge bases". The purpose of teaching is to reveal the modern scientific concepts, methods and technologies in one of the most important technology industry - organization databases, the learning of theoretical and practical knowledge on the development and operation of electronic multimedia publications, learning the basic data models for multimedia systems for various applications.
Аннотация дисциплины «Организация баз данных и знаний». Целью преподавания дисциплины является раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий в одной из актуальных отраслей информационных технологий - организации баз данных, приобретение студентами теоретических и практических знаний по разработке и эксплуатации электронных мультимедийных изданий, ознакомление с основными моделями данных для создания мультимедийных систем различного назначения.
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дозволяють готувати майбутніх фахівців у галузі технологій мультимедіа, які будуть здатні спроектувати, розробити та реалізувати мультимедійні комплекси видавничо-поліграфічних систем, комп’ютерні видавничі системи, цифрові звукові системи, програми наукової візуалізації, системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних видавничих та звукових систем, забезпечити їх функціонування, здійснити оперативну відеообробку інформації з використанням засобів телекомунікацій.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18571
Appears in Collections:НМКД кафедри комп’ютеризованих систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_Організація баз даних і знань_1.jpgНавчальна програма дисципліни "Організація баз даних і знань" (титульний лист 1)1.12 MBJPEGView/Open
НП_Організація баз даних і знань_2.jpgНавчальна програма дисципліни "Організація баз даних і знань" (титульний лист 2)1.46 MBJPEGView/Open
РНП_Організація баз даних і знань_1.jpgРобоча навчальна програма дисципліни "Організація баз даних і знань" (титульний лист 1)372.07 kBJPEGView/Open
РНП_Організація баз даних і знань_2.jpgРобоча навчальна програма дисципліни "Організація баз даних і знань" (титульний лист 2)553.03 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.