Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18183
Title: Формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету
Authors: Міхненко, Галина Едуардівна
Issue Date: 19-Mar-2016
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний авіаційний університет, Київ, 2016. У дисертації науково обґрунтовано педагогічні умови й експериментально перевірено структурно-функціональну модель формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету. Уточнено сутність понять «інтелектуальна мобільність майбутнього інженера» та «освітнє середовище технічного університету». Обґрунтовано педагогічні умови формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету: зміна функцій учасників освітнього середовища університету, коли викладач є не лише транслятором знань, а й модератором інтелектуальної діяльності студентів; цілеспрямоване формування у студентів стійкої мотивації до інтелектуальної діяльності завдяки врахуванню індивідуально-психологічних особливостей студентів; інтеграція змісту загальнопрофесійної та іншомовної підготовки, професійно-технічна спрямованість вивчення іноземної мови з використанням дистанційних курсів та комплексу інтелектуальних ігор, ігрових завдань, спрямованих на формування інтелектуальної мобільності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18183
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_Mikhnenko.pdfавтореферат572.03 kBAdobe PDFView/Open
dysertaciya_Mikhnenko.pdfдисертація3.92 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk oponenta 1.rar відгук офіц опонента Лузана П.Г.3.74 MBUnknownView/Open
vidhuk oponenta 2.rarвідгук офіц опонента Щербини О.О.5.17 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.