Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17682
Title: Метод та інформаційна технологія оцінки складності робіт промислових підприємств
Authors: Толбатов, Сергій Володимирович
Keywords: оцінка складності робіт, модель роботи, обробка даних, інформаційна система, методика моделювання
Issue Date: 3-Mar-2016
Publisher: НАУ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний авіаційний університет, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-технічної задачі – підвищенню функціональності інформаційних систем управління людськими ресурсами за рахунок розробки методу оцінки складності робіт та відповідної інформаційної технології. Формалізовано описані інформаційні складові факторів роботи, розроблені інформаційні, функціональні та математичні моделі областей робіт. Розроблено алгоритм моделювання робіт (видів робіт) у рамках інтегрованої оцінки їх складності, який забезпечує вирішення задач автоматизації обробки даних та враховує методики теорії обробки інформації в зв’язку з представленням даних у різних шкалах вимірювання. Розроблено новий метод оцінки складності робіт. Розроблено методику використання інформаційної технології оцінки складності роботи (видів робіт), проведена експерементальна перевірка та апробація розробленої підсистеми в умовах діючих промислових підприємств.Створено відповідне алгоритмічне, інформаційне, програмне та методичне забезпечення підсистеми інформаційної підтримки процесів оцінки складності роботи, яка дозволяє оцінити складність роботи у вигляді кількісних оцінок.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17682
Appears in Collections:Дисертації кафедри засобів захисту інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tolbatov_Diser.pdf10 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.