Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17673
Title: Підвищення ресурсу прецизійних пар енергетичних установок авіаційної наземної техніки шляхом модернізації систем змащення
Authors: Приймак, Людмила Борисівна
Keywords: аксіально-поршневий насос
система змащення
ресурс
енергетична установка
авіаційна наземна техніка
зношування
інтенсивність зношування
олива
магнітна обробка
Issue Date: Mar-2016
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Національний авіаційний університет, Київ, 2016. Метою роботи є вирішення науково-практичного завдання підвищення ресурсу аксіально-поршневих насосів ЕУ АНТ за рахунок застосування раці- ональних конструктивних параметрів системи змащення та поліпшення екс- плуатаційних властивостей олив шляхом впливу магнітного поля. У дисертації запропоновано заходи щодо підвищення ефективності роботи системи змащення аксіально-поршневих насосів, що сприяє під- вищенню ресурсу ЕУ АНТ. Теоретично та експериментально доведено доцільність запропонова- них заходів щодо модернізації системи змащення аксіально-поршневих насосів та використання впливу магнітного поля. При використанні за- пропонованої системи змащення ресурс аксіально-поршневих насосів зро- стає на 15…20 %. Результати роботи впроваджено у виробництво ВАТ «ТЕМП» (м. Хмельницький) та у навчальному процес кафедри технологій аеропор- тів Національного авіаційного університету.
Description: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕСУРС ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОГО НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ . 1.1. Вплив ресурсу на експлуатаційну надійність енергетичних установок авіаційної наземної техніки . 1.2. Експлуатаційна надійність і ресурс прецизійних пар 1.3. Теоретичні та експериментальні дослідження роботи систем змащення 1.4. Аналіз властивостей та характеристик олив, що використовуються в енергетичних установках авіаційної наземної техніки. 1.5. Модифікування олив обробленням їх магнітним полем . 1.6. Визначення цілей та постановка завдань наукового дослідження РОЗДІЛ 2. РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 2.1. Фактори визначення ресурсу аксіально-поршневого насоса . 2.2. Концептуальна модель зносу за умов впливу магнітного поля на мастильний матеріал 2.3. Метод визначення характеристик процесу зміни експлуатаційних властивостей моторної оливи . 2.4. Метод визначення залежності зміни технічного стану робочих поверхонь від часу напрацювання та параметрів магнітного оброблення оливи . 2.5. Підготовка матеріалів для експериментальних досліджень і прилади для вивчення та оброблення результатів . 2.6. Математичне моделювання експериментальних досліджень 2.7. Аналіз змінювання характеристик олив та робочих поверхонь під дією постійного магнітного поля Висновки до розділу ІІ . РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 3.1. Дослідження впливу магнітного поля на експлуатаційні характеристики олив 3 3.2. Дослідження експлуатаційних параметрів сталей в оброблених магнітним полем змащувальних середовищах 3.3. Керування ХАДО-присадками дією магнітного поля для підвищення ресурсу робочих поверхонь під час експлуатації . 3.4. Оптимізація технічного стану робочих поверхонь під дією магнітного поля на мастильний матеріал із вмістом нанопорошків різної магнітної природи Висновки до розділу ІІІ. РОЗДІЛ 4. МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗМАЩУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО НАСОСА . 4.1. Розроблення рекомендацій щодо застосування методу підвищення протизносних властивостей оливи магнітним полем у процесі експлуатації 4.2. Закономірності підвищення ресурсу прецизійної пари при дії магнітного поля на мастильний матеріал із вмістом нанопорошків з різною магнітною характеристикою Висновки до розділу IV ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ . СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ. ДОДАТКИ.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17673
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.03

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація Приймак Л.Б..pdf11.67 MBAdobe PDFView/Open
Автореферат Приймак Л.Б..pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.