Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17525
Title: Проектування міських та сільськогосподарських автошляхів і аеродромів
Authors: Степанчук, О.В
Keywords: проектування автошляхів і аеродромів
Issue Date: 2016
Abstract: Комплексна контрольна робота розроблена у повній відповідності з вимогами щодо змісту і складу таких видів робіт. Усі запитання ККР повністю відображають зміст курсу «Проектування міських та сільськогосподарських автошляхів і аеродромів» і відповідають навчальній програмі з даної дисципліни. Дана робота складена в доступній формі, питання сформульовані чітко і лаконічно. Чисельність у 90 запитань дозволило розробити 30 індивідуальних варіантів, де відсутній повтор. Усі варіанти запитань повністю відповідають програмним вимогам. Принцип комплектності розроблених завдань дає змогу у повному обсязі перевірити уміння і навички студентів, набуті при вивченні як загальної теми в цілому, так і будь-якої із підтем, що в свою чергу дає змогу робити певні висновки про рівень підготовленості студентів з даної дисципліни та можливості використання набутих ними в процесі навчання теоретичних знань і практичних умінь за професійним спрямуванням. Завдання комплексної контрольної роботи є рівнозначними за своєю складністю для всіх варіантів. Уся довідкова література, запропонована студентам для підготовки до ККР, вибрана з урахуванням можливостей самостійного її опрацювання і повністю відповідає темам робочої навчальної програми. Розроблена комплексна контрольна робота дає змогу визначити рівень підготовленості студента до вивчення інших спеціальних дисциплін за професійним спрямуванням.
Description: Комплексна контрольна робота була обговорена на засіданні кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17525
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ККР ПМСАА (3).pdf303.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.