Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17416
Title: АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КАСКАДІ ГОЛОСІЇВСЬКИХ СТАВКІВ
Authors: Кравець, Марія Олександрівна
Кутлахмедов, Юрій Олексійович
Keywords: камерні моделі
каскад ставків
радіонуклід
донні відклади
Issue Date: Oct-2014
Publisher: Журнал "Наукоємні технології"
Series/Report no.: Т. 23;№3
Abstract: Голосіївський ліс, будучи, як і будь-який ліс, своєрідним бар’єром на шляху розповсюдження забруднень, є акумулятором різних речовин, в тому числі і токсичних. Невід’ємною частиною Голосіївського парку є його водойми. Голосіївські ставки зазнають посиленого евтрофування, у зв’язку із скидами забруднюючих речовин. Отже, на сьогодні існує нагальна необхідність вивчення екологічних процесів, що протікають в ставках. Для цього пропонуємо використання радіонуклідів в якості трасерів, так як концентрації радіонуклідів, таких, як 137Cs досить легко визначаються у водоймах. Відомо, що 137Cs, є хімічним аналогом важливого для біоти макроелементу- К. та розподілу 137Cs , може бути з успіхом використано для вивчення розповсюдження, таких полютантів, як Pb, Zn та інших важких металів по каскадах ставків. Мета роботи – побудувати модель каскаду Голосіївських ставків та провести її аналіз. Базова модель Голосіївських ставків (Дідорівський каскад) побудована на основі блок-схеми і враховує швидкості переходу радіонуклідів між камерами та всередині кожної камери між водою, біотою і донними відкладами. В результаті проведено аналіз процесів розподілу і перерозподілу радіонукулідів по компонентам в каскаді, розраховано оцінки вмісту радіонуклідів у 1-ому та 2-ому ставках на 20 та 40 роки після аварії, розглянуто вплив швидкостей переносу радіонуклідів на процеси розподілу і перерозподілу радіонуклідів між першим і другим ставками. В результаті роботи нам вдалося адекватно описати поведінку екосистеми каскаду Голосіївських ставків.
Description: Голосіївський ліс, будучи, як і будь-який ліс, своєрідним бар’єром на шляху розповсюдження забруднень, є акумулятором різних речовин, в тому числі і токсичних. Невід’ємною частиною Голосіївського парку є його водойми. Голосіївські ставки зазнають посиленого евтрофування, у зв’язку із скидами забруднюючих речовин. Отже, на сьогодні існує нагальна необхідність вивчення екологічних процесів, що протікають в ставках. Для цього пропонуємо використання радіонуклідів в якості трасерів, так як концентрації радіонуклідів, таких, як 137Cs досить легко визначаються у водоймах. Відомо, що 137Cs, є хімічним аналогом важливого для біоти макроелементу- К. та розподілу 137Cs , може бути з успіхом використано для вивчення розповсюдження, таких полютантів, як Pb, Zn та інших важких металів по каскадах ставків. Мета роботи – побудувати модель каскаду Голосіївських ставків та провести її аналіз. Базова модель Голосіївських ставків (Дідорівський каскад) побудована на основі блок-схеми і враховує швидкості переходу радіонуклідів між камерами та всередині кожної камери між водою, біотою і донними відкладами. В результаті проведено аналіз процесів розподілу і перерозподілу радіонукулідів по компонентам в каскаді, розраховано оцінки вмісту радіонуклідів у 1-ому та 2-ому ставках на 20 та 40 роки після аварії, розглянуто вплив швидкостей переносу радіонуклідів на процеси розподілу і перерозподілу радіонуклідів між першим і другим ставками. В результаті роботи нам вдалося адекватно описати поведінку екосистеми каскаду Голосіївських ставків.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17416
ISSN: 2075-0781
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7417-18481-1-SM.pdfстаття737.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.