Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16959
Title: Адміністративно-правова організація персоналу цивільної авіації
Authors: Гусар, Ольга Анатоліївна
Keywords: персонал цивільної авіації
організація повітряного руху
Issue Date: 20-Nov-2015
Publisher: : дис. на здобут. наук. ступ. канд. юрид.наук за спец. : 12.00.07 / Ольга Анатоліївна Гусар. - К., 2015. - 223 с.
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правової організації системи персоналу цивільної авіації, яка проявляється в її структурованості, внутрішньої упорядкованості, узгодженості взаємодії відносно самостійних частин. В роботі сформульований спеціальний понятійний апарат, визначені специфічні ознаки організаційної побудови персоналу цивільної авіації; досліджені якісні і кількісні властивості компонентів персоналу цивільної авіації; охарактеризовано стан системи та її складових; визначено умови функціонування системи персоналу цивільної авіації та її взаємодію із зовнішнім середовищем, наявністю ознак щодо її еволюції відповідно до закономірностей розвитку галузі повітряного транспорту; здійснено аналіз її внутрішніх взаємозв’язків щодо структури і функцій. Особливо звертається увага на необхідність розробки стратегії (концепції) кадрової політики, яка б відповідала пріоритетним державним напрямам розвитку цивільної авіації забезпечувала його соціально-економічний розвиток, конкурентоспроможність нині і в історичній перспективі. Сформульовано ряд пропозицій та рекомендацій до чинного національного законодавства, спрямованих на вдосконалення діяльності персоналу цивільної авіації та приведення у відповідність до європейських стандартів та міжнародну практику ІКАО.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16959
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIS_O. Husar .docx3.31 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.