Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16595
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)»
Authors: Бєлятинський, Андрій Олександрович
Химерик, Т
Keywords: Поточний ремонт дорожніх споруд
Деформації та руйнування на автомобільних дорогах
Підсистема “середовище-дорога”
Issue Date: 2015
Citation: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі будівництва та архітектури.
Description: Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16595
Appears in Collections:Робочі навчальні та навчальні програми кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів (архів)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_експлуатация автомобильних доріг _2015.pdf423.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.