Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16341
Title: Публічно-правові спори у сфері державної реєстрації як предмет адміністративного судочинства
Authors: Луніна, Олена Станіславівна
Keywords: публічно-правовий спір
адміністративне судочинство
Issue Date: 16-Oct-2015
Publisher: : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Луніна Олена Станіславівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2015. — 207 с.
Abstract: Дисертація є одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних досліджень, присвячених визначенню сутності публічно-правового спору у сфері державної реєстрації як предмету адміністративного судочинства, встановленню специфічних рис такого спору, виявленню недоліків правового регулювання адміністративних матеріальних та процесуальних відносин, які сприяють виникненню вказаних спорів та ускладнюють порядок їх вирішення в адміністративному судочинстві, а також обґрунтуванню на цій основі пропозицій щодо вдосконалення адміністративного матеріального та процесуального законодавства. В роботі здійснено аналіз наукових поглядів щодо сутності адміністративного судочинства як способу вирішення публічно-правових спорів у сфері державної реєстрації та проведено їх систематизацію. Охарактеризовано конфліктність державної реєстрації як умову виникнення публічно-правового спор. Визначено правову природу, з’ясовано сутність, сформульовано особливості публічно-правового спору у сфері державної реєстрації як предмету судової адміністративної юрисдикції. Здійснено класифікацію таких спорів. Охарактеризовано сторони публічно-правових спорів у сфері державної реєстрації та їх правовий статус. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного адміністративного матеріального та процесуального законодавства в напрямку посилення гарантій прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави в адміністративному судочинстві при вирішенні публічно-правових спорів у сфері державної реєстрації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16341
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis Луніна.doc951.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.