Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16183
Title: МОДЕЛІ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ВИРОБНИЦТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Authors: Хлевний, Андрій Олександрович
Keywords: управління процесами, управління даними, моделювання
Issue Date: 28-Sep-2015
Publisher: НАУ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний авіаційний університет, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена розв’язанню важливого науково- технічного завдання – підвищенню ефективності управління ТПВ машинобудівних підприємств за рахунок розроблених моделей, методу та інформаційної технології. Розроблено функціональні, організаційні і інформаційні моделі ТПВ сучасних машинобудівних виробництв, які дозволили провести моделювання системи ТПВ по різних варіантах взаємодії фахівців. Удосконалено метод оцінки якості системи управління ТПВ сучасного машинобудівного виробництва, що дозволяє оцінити стан системи в часі, ступінь впливу змін на систему управління ТПВ. Запропоновано поняття індексу керівництва, який враховує складність керівних процедур та дозволяє оцінити керованість системи ТПВ за існуючої організаційної структури, розрахувати необхідну кількості фахівців ТПВ. Розроблено метод управління ТПВ, який поєднує усі запропоновані автором моделі і удосконалений метод оцінки якості управління для підвищення ефективності управління ТПВ сучасних машинобудівних підприємств. Створена і апробована нова ІТ управління ТПВ, яка дозволила підвищити ефективність управління процесами ТПВ, для машинобудівних підприємств.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16183
Appears in Collections:Автореферати дисертацій кафедри засобів захисту інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref.pdfавтореферат дисертации312.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.