Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15904
Title: Публічно-правові спори у сфері інтелектуальної власності як предмет юрисдикції адміністративних судів
Authors: Трояновська, Тетяна Михайлівна
Keywords: публічно-правовий спір
адміністративна процесуальна правосуб’єктність
Issue Date: 27-Aug-2015
Publisher: дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Трояновська Теттяна Михайлівна; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2015. — 211 с.
Abstract: Дисертацію присвячено встановленню сутності публічно-правових спорів у сфері інтелектуальної власності, визначенню їх елементів, здійсненню їх систематизації, визначенню особливостей вирішення таких спорів в іноземних державах, виявленню недоліків у правовому регулюванні, вирішенню таких спорів та обґрунтуванню на цій основі пропозицій щодо внесення змін до адміністративного матеріального і процесуального законодавства. На основі вивчення існуючих доктринальних положень щодо визначення публічно-правового спору, а також чинного адміністративного процесуального законодавства, урахування особливостей публічно-правових конфліктів у сфері інтелектуальної власності сформульовано поняття публічно-правового спору у сфері інтелектуальної власності як предмету юрисдикції адміністративних судів. Досліджено значення адміністративної судової юрисдикції як способу захисту прав інтелектуальної власності. Здійснено систематизацію публічно-правових спорів у сфері інтелектуальної власності за критеріями, обґрунтованими у роботі. Визначено, що у сфері інтелектуальної власності можуть виникати спори про право, компетенційні спори, особливі спори. Встановлено елементи публічно-правового спору у сфері інтелектуальної власності як предмету судової адміністративної юрисдикції: предмет, підстава виникнення, сторони. Виділено особливості таких спорів з точки зору його елементів, а саме - предмету та сторін. Обґрунтовано, що підставу виникнення таких спорів слід розуміти у суб’єктивному та об’єктивному значеннях. Окрему увагу надано участі суб’єкта владних повноважень у публічно-правових спорах, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано світовий досвід вирішення публічно-правових спорів, зокрема і у сфері інтелектуальної власності, та визначено основні напрямки врахування цього досвіду у адміністративному матеріальному та процесуальному законодавстві Украйни. Особливу увагу звернено на імплементацію до адміністративного законодавства України позасудових способів вирішення зазначених спорів, зокрема медіації. Визначено напрямки вдосконалення визначення публічно-правового спору у сфері інтелектуальної власності. Особливу увагу приділено такій категорії справ, як особливі спори, тобто спори за зверненнями суб’єктів владних повноважень на виконання своїх завдань.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15904
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трояновська_dis.docдисертація967 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.