Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15896
Title: СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри)
Authors: Соснін, О.В.
Issue Date: 2015
Description: Навчальний посібник “Міжнародні системи та глобальний розвиток (со- ціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри” представляє собою самий сучасний напрямок наукових досліджень, який ще недостатньо розроблений в зарубіжній і вітчизняній літературі. В навчально- му посібнику досліджуються особливості міжнародних систем та глобального розвитку в контексті соціально-політичних, соціально-економічних, соціально- антропологічних вимірів, акцентується увага на розвитку сучасних концепцій філософії міжнародних систем та глобального розвитку, розглядаються перспек- тиви розвитку міжнародних систем в добу глобалізації та глобалізації з “люд- ським обличчям”. Навчальний посібник включає перелік концепцій філософії глобалізації як класичного, так і сучасного контексту. Навчальний посібник роз- рахований на студентів, магістрів, аспірантів, управлінців, всіх, хто цікавиться проблемами розвитку міжнародних систем в умовах глобального розвитку.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15896
Appears in Collections:Підручники та посібники кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.