Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15758
Title: ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВІД ЛЕГІТИМАЦІЇ БАГАТСТВА ДО ДЕЛІГІТИМАЦІЇ БІДНОСТІ
Other Titles: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОТ ЛЕГИТИМАЦИИ БОГАТСТВА К ДЕЛЕГИТИМАЦИИ БЕДНОСТИ
ENTREPRENEURSHIP FROM LEGITIMIZATION OF WEALTH TO DELEGITIMIZATION OF POVERTY
Authors: Іщук, Наталія Василівна
Keywords: підприємництво, провослав'я
Issue Date: Dec-2007
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ;№ 2 (6) 2007
Abstract: У статті досліджуються принципи господарської етики сучасного православ’я. Зроблено висновок про непідготовленість православ’я визнати легітимним феномен підприємництва. Автор обґрунтовує думку про необхідність гуманізації економічного життя країни, в тому числі через створення православної легітимації економічної активності та багатства.
В статье исследуются принципы хозяйственной этики в современном православии. Подчеркивается неподготовленность православия признать легитимным феномен предпринимательства. Автор доказывает необходимость гуманизации экономической жизни страны, в том числе, путем создания православной легитимации экономической активности и богатства.
The article deals with principles of business ethics of Modern Orthodoxy. A conclusion is drawn about the unpreparedness of Orthodoxy to recognize the business phenomenon legal. The author proves the necessity of humanization of economic living in this country among them making economic activity and wealth legal by Orthodoxy.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15758
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри філософіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.