Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15017
Title: Вимірювання займаної ширини смуги частот радіовипромінювання цифрового телебачення
Authors: Басанський, Олександр Анатолійович
Issue Date: 2-Jul-2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисертація є дослідженням, у якому отримано нове вирішення актуальної науково-практичної задачі, яка полягає в розробці методики вимірювання займаної ширини смуги частот (ЗШСЧ) радіовипроміню- вання цифрового телебачення (ЦТ) за модифікованим Х дБ методом. Проведено математичне моделювання для визначення ЗШСЧ в різних умовах поширення радіохвиль. Розроблено модифікований метод Х дБ, який дозволяє проводити оцінку ЗШСЧ радіовипромінювання за рівня шумів до -15 дБ від опорного рівня спектра. Практична значимість отриманих результатів полягає у актуальності досліджень та доведенні їх до стану реалізації, що підтверджується актом впровадження.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15017
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.08

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diser_Basansky.pdfДисертація2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.