Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14796
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВасиленко, Ігор Володимирович-
dc.date.accessioned2015-05-26T12:43:41Z-
dc.date.available2015-05-26T12:43:41Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14796-
dc.description.abstractВасиленко І.В. Управління економічною ефективністю доставки спеціальних вантажів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний авіаційний університет, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню проблем управління економічною ефективністю доставки спеціальних вантажів транспортно-експедиторським підприємством в автомобільно-авіаційному сполученні. Встановлено, що ефективність роботи транспортно-експедиторського підприємства залежить від ефективності ланцюга доставки в умовах складного управління, врахування ризиків, що пов’язані зі проявом специфічних властивостей вантажу, необхідності вирішення багатокритеріальної задачі вибору оптимальної схеми доставляння. Запропоновано систему управління ефективністю доставки спеціальних вантажів, яка включає підсистеми управління витратами, управління ризиками та управління тарифами і цінами на доставку з метою досягнення гарантованого рівня рентабельності транспортно-експедиторського підприємства. Розроблено організаційно-економічний механізм управління економічною ефективністю доставки спеціальних вантажів, який включає принципи, методи та моделі, що в сукупності дозволяють визначити оптимальні плани поетапної доставки спеціальних вантажів із урахуванням параметрів вантажопотоків з метою зменшення сукупних витрат при фіксованих факторах ризику. Для практичної реалізації механізму розроблено комплекс економіко-математичних моделей, які дозволяють розрахувати сукупні витрати ТЕП з урахуванням можливих втрат від настання ризикових подій, сукупні доходи в залежності від розміру фіксованої та змінної частини тарифу, з урахуванням коливання попиту на обсяги замовлень, що в сукупності забезпечує гарантований рівень рентабельності.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectтранспортно-експедиторське підприємствоuk_UA
dc.titleУправління економічною ефективністю доставки спеціальних вантажівuk_UA
dc.subject.udc005.2:656.7.073.436 (043.3)-
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis Василенко І.В..doc7.06 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.