Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14663
Title: Інформаційні загрози та безпека сучасного українського суспільства
Other Titles: Information threats and safety of a modern Ukrainian society
Authors: Сопілко, Ірина Миколаївна
Keywords: інформаційні правовідносини
кібербезпека
Issue Date: Mar-2015
Publisher: Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2015. – № 1 (34). – С.75-80.
Abstract: В статті досліджуються питання поняття інформаційноїбезпеки України, стан її правового регулювання, аналізуються основні загрози і виклики, які виникають у суспільстві у зв’язку з розвит-ком інформаційного суспільства та акцентується увага напотребах вдосконалення системи інфор-маційної безпеки держави на законодавчому рівні.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14663
Appears in Collections:Наукові роботи науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сопілко_ВісникНАУ_1_2015.PDF169.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.